Uusi projekti ja uudet työntekijät – tervetuloa

Projektin tavoitteena on etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten aivoterveyden edistäminen. Kohderyhminä ovat viron-, venäjän- ja somalinkieliset ikäihmiset sekä romanit.
Projektissa rakennetaan toimivia käytäntöjä, levitetään tietoa ja luodaan verkostoa etnistaustaisten ikääntyvien ihmisten, ammattilaisten ja opiskelijoiden välille. Yhteistyökumppaneina ovat Eläkeläiset ry, Helsingin Alzheimer-yhdistys ry, Kantti ry ja Suomen Romaniyhdistys ry.
Projektissa aloittivat 9.3. projektipäällikkönä muistihoitaja, sosiaalityöntekijä Siiri Jaakson ja projektikoordinaattorina muistihoitaja, sairaanhoitaja Urve Jaakkola. Tervetuloa!
Siiri Jaakson
Siiri Jaakson
Urve Jaakkola
Urve Jaakkola