Vaikuttava teko 5: Kannanotto kotihoidon kehittämisen puolesta vuodelta 2006

Kannanotossa tuotiin mm. esille, että kotihoitoa on tuettava kohdentamalla ja keskittämällä palvelut tarkoituksenmukaisesti.
Ovatko asiat edenneet tähän suuntaan? Lue Raimo Sulkavan tulevassa Memossa julkaistava kolumni aiheesta.