Vaikuttava teko 3: Elo-D -havainnointimenetelmän kehittäminen

Elo-D -menetelmää on viime vuosina hyödynnetty monissa ympärivuorokautisissa hoitoyksiköissä laatutyökaluna. Näiden palaute Elo-D -havainnoinnin hyödyistä heille on ollut erinomainen ja satsaus siihen on kannattanut:
”Menkää arkeen, kuunnelkaa työntekijöitä, antakaa vapaus ideoida ja pohtia yhdessä. On tärkeää olla rohkea ja murtaa vanha tekemisen tapa, jotta asukkaat eivät jää rutiinin alle. Elo-D -havainnointi pitää saada kaikkialle, missä muistisairaita ihmisiä hoidetaan. On tärkeää saada tietoa siitä, miten muistisairas ihminen voi eikä niinkään miten pesulapalvelut toimivat.” Juhani Kuittinen, toimitusjohtaja, Kitee