Valtakunnallinen muistikoordinaattoriverkosto

Suomen muistiasiantuntijat ry on koordinoinut vuodesta 2011 lähtien valtakunnallista muistikoordinaattoriverkostoa. Tavoitteena on mahdollistaa vertaistuki ja konkreettinen työn kehittäminen yhdessä. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä 103 muistikoordinaattoria 33 kunnasta ja 10 kuntayhtymästä.

Verkostotapaamiset, aiheet

 • Päihteet puheeksi, 24.5.2018
 • Ikäihmiset ja monimuotoisuus, 1.12.2017
 • Monikulttuurinen Suomi ja hyvinvoiva yksilö, 4.5.2017
 • Muistikoordinaattoritoiminnan alueelliset erot ja yhtäläisyydet sekä toiminnan vaikuttavuus, 9.12.2016
 • Muistisairaus osana parisuhdetta ja vaiettu kaltoinkohtelu, 12.5.2016
 • Muistikoordinaattoritoiminnan vaikuttavuuden arviointi ja työhyvinvointi, 26.11.2015
 • Edunvalvontavaltuutus ja edunvalvonta – erot, puheeksi ottaminen, asiakkaan ohjaus, oikein kohdentuminen, 21.5.2015
 • Oikeudellinen ennakointi ja asiakkaan oikeudellisen toimintakyvyn tukeminen, 17.11.2014
 • Muistikoordinaattori monitoimijaisen kentän keskellä asiakkaan etua valvoen, 26.5.2014
 • Muistikoordinaattori toimii ja vaikuttaa muistisairaan ihmisen entistä paremman arjen puolesta, Työterveyslaitos kumppanina, 10.12.2013
 • Monien odotusten ristipaineessa työskentely, Työterveyslaitos kumppanina, 16.9.2013
 • Yksintyöskentelyn ilot ja karikot, Työterveyslaitos kumppanina, 13.5.2013
 • Eettiset haasteet tunnetyössä, Työterveyslaitos kumppanina, 26.11.2012
 • Muistikoordinaattorin työn erityispiirteet ja työssä jaksaminen, 14.5.2012
 • Omaishoitajien tukeminen, tiedonkulku, osaaminen; kyselyn tulokset vrt. Hollanti, 21.10.2011
 • Tärkeintä on kohtaaminen, keskustelu hyvistä ja kehitettävistä käytännöistä, 18.2.2011
Muistikoordinaattorien tapaaminen 26.11.2012, Helsinki.

Koulutus- ja tiedotushanke, kumppanina Työterveyslaitos

Suomen muistiasiantuntijat ry toteutti Työterveyslaitoksen kanssa tiedotus- ja koulutushankkeen ajalla 11/2012-12/2013. Hanke kohdistui muistikoordinaattoreiden työssä jaksamiseen. Hanketta tuki taloudellisesti Työsuojelurahasto. Hankkeen tuotos on verkkokirja Muistikoordinaattorin työ pintaa syvemmältä.Muistikoordinaattorin työ pintaa syvemmältä, 2014

Materiaali (Kotona Paras)

Muistikoordinaattorin osaamiskriteeristö (testiversio)Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen: opas toimeenpanijoilleMuistikoordinaattoritoiminta Suomessa, Memo 3/2011

Miten pääset mukaan?

Jos toimit muistikoordinaattorina, tervetuloa mukaan! Ota yhteyttä: Tiina Toikka, tiina.toikka@sumut.fi, p. 050 432 7277