Toimintamme etnistaustaisten ikäihmisten hyväksi jatkuu

Projekti on ollut uranuurtaja ja saanut valtakunnallista huomiota. Tarvetta toiminnalle on yhä enemmän. Tulevaa ETNIMU-toimintaa tuetaan kohdennetulla toiminta-avustuksella Veikkauksen tuotoilla.
ETNIMU-toiminnassa tullaan jalkauttamaan ETNIMU-projektissa kehitettyä toimintamallia valtakunnalliseksi ja syvennetään etnistaustaisten avainhenkilöiden tietoja muistista. Lisäksi syvennetään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja opiskelijoiden kulttuurisensitiivisen muistityön taitoja.
Toiminta käynnistyy maaliskuun aikana uusin suunnitelmin. Pysy kuulolla.
Tutustu ETNIMU-projektiin ja sen monipuolisiin

.