Aluevastaavatoiminta juhlii 20-vuotista taivalta

Alva-verkosto toimii sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Suomen muistiasiantuntijat ry haluaa näin juhlavuonna kiittää kaikkia Alvoja heidän vuosien varrella tekemästään työstä. Olette korvaamattomia!
Toiminnan tarkoituksena koko 20 vuoden ajan on ollut asennemuutoksen alulle sysääminen ja positiivisen keskustelun edistäminen muistisairaiden ihmisten asemaan liittyen. Tämä työ jatkuu yhä sillä tehtävää riittää, vaikka moni asia onkin mennyt eteenpäin näinä vuosina.
Alva-toiminnan keskiössä on ajatus vaikuttaa hoitokulttuuriin ja käytännön hoitotyöhön, sekä tätä kautta muistisairaiden ihmisten arkeen pienin askelin. Toiminnassa korostuvat sellaiset arvot kuin inhimillinen kohtaaminen, yksilöllisen elämän mahdollistaminen sekä toimijuuden tukeminen. Alvan tehtävänä on herätellä alueellaan keskustelua ja saada mahdollisimman moni muistialalla toimiva motivoitumaan oman ammattitaidon päivittämiseen. Yhdessä on helpompi innostaa myös työnantajia tekemään parannuksia ja kyseenalaistamaan totuttuja toimintatapoja!
Alva tarjoaa alueellaan myös vertaistukea ja verkostoitumismahdollisuuksia. Saamissamme palautteissa korostuu matalan kynnyksen tavoittamisen tärkeys: alan ammattilaiset arvostavat, kun läheltä löytyy joku jolta kysyä neuvoa vaikean tilanteen kohdatessa. Myös alueelliset tilaisuudet mahdollistavat useamman henkilön tavoittamisen ja hyvien ajatusten leviämisen. Pyörää ei onneksi tarvitse keksiä uudelleen, kun joku on jotakin kerran oivaltanut. Jaetaan siis hyviä käytäntöjä tästä eteenpäinkin!
Juhlavuonna järjestetään erilaisia tapahtumia muistialan ammattilaisille. Teemoina kevään alueellisissa tapahtumissa ovat mm. muistisairaan ihmisen kohtaaminen ja johdatus TunteVa -menetelmään sekä edunvalvontavaltuutuksen merkitys tulevaisuuteen varautumisessa. Tapahtumia järjestetään ainakin Uudessakaupungissa, Tampereella, Liedossa, Turussa ja Lahdessa. Syksyllä vietämme juhlavuotta Kotkan suunnalla, Hämeenlinnassa ja Sodankylässä.
Alva-toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla.