Lotta Hämeen-Anttila, STM: ”Muistisairaiden ihmisten itsemääräämisoikeus vahvistuu”

Myös hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi vuonna. Muistisairaat ihmiset ovat suurin yksittäinen ryhmä, jota uudistus koskee. Säännökset koskisivat myös esim. aivovamman saaneita henkilöitä, joiden kyky päätöksentekoon on merkittävästi alentunut.
Jos kyky päätöksentekoon on heikentynyt, ensisijaista on aina tukea omaa päätöksentekoa. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta sekä vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä.
Lisäksi pyritään turvaamaan kaikille perustuslain mukainen välttämätön hoito ja huolenpito sekä parannetaan asiakkaiden ja henkilöstön oikeusturvaa. Erityisenä painopisteenä on ennaltaehkäistä niiden tilanteiden syntymistä, joissa rajoitustoimenpiteitä joudutaan käyttämään.
Teksti: Lotta Hämeen-Anttila, hallitusneuvos, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, STM