Elo-D® -havainnoijien koulutus alkaa marraskuussa

Elo-D® -menetelmä antaa tietoa muistisairaan ihmisen ilmaisemista hyvinvoinnin kokemuksista sekä yksikön toiminnassa ilmenevistä sosiaalisista tilanteista ja vuorovaikutuksesta. Tietoa kerätään systemaattisen havainnoinnin avulla yksikön yleisissä tiloissa.
Elo-D® -menetelmä on kehitetty Suomen muistiasiantuntijat ry:n projektissa pitkäkestoisen kehittämistyön tuloksena vuosina 2005–2008. Menetelmä pohjautuu Bradfordin yliopiston DCM (Dementia Care Mapping) -menetelmään. Menetelmä huomioi suomalaisen kulttuurin erityispiirteet.

UUTTA! Järjestämme Elo-D® -havainnoijakoulutuksen 28.11.2017–19.4.2018. Lue koko koulutusohjelma hintatietoineen

.

Lämpimästi tervetuloa koulutukseen!
PS. Elo-D® tarkoittaa Elämänlaadun Observointi Dementiatyössä. Nimike on otettu käyttöön aikana, jolloin puhuttiin muistisairauksien sijaan dementiasta. Koska nimi on vakiintunut ja menetelmä levinnyt, ei ole syytä nimeä muuttaa.