Kannanotto: Suomen muistiasiantuntijat ry vastustaa hallituksen aikeita vähentää hoitajien määrää

Suomen muistiasiantuntijat ry vastustaa aikeita vähentää hoitajien määrää. Näemme, että hoitajien määrää vähentämällä vaikutetaan suoraan ikäihmisten hoidon laatuun heikentävästi. Esimerkiksi tehostetun palveluasumisen yksiköissä moni muistisairas vanhus saattaa tarvita jopa kahden hoitajan apua. Tämän hetkinen 0,5 hoitajan alaraja on juuri näissä yksiköissä liian alhainen, eikä sitä tulisi missään nimessä enää alentaa.
Haluaisimme lisäksi huomauttaa, että hoitajien riittävän määrän lisäksi myös niin työntekijöiden kuin vanhustenkin hyvinvoinnin kannalta tärkeää on hoitajien taito kohdata muistisairas ihminen. Jotta tämä toteutuu, tulee hoivapalveluja tukea riittävän henkilöstömitoituksen lisäksi myös muilla tavoilla: toiminnan lähtökohtana ei voi olla taloudellinen kannattavuus.
Pelkäämme hoitajamitoituksen vähimmäisrajan laskemisen vaarantavan muistisairaiden ihmisten sekä hoitohenkilökunnan turvallisuuden ja hyvinvoinnin. Tällä perusteella vastustamme hallituksen aikeita vähentää hoitajien määrää.
Helsingissä 15.9.2016
Suomen muistiasiantuntijat ry:n hallitus