Kannanotto: Kognitiivisia testikaavakkeita ei pdf-asiakirjoina Kanta-palveluihin

Muistin ja tiedonkäsittelyn tasoa voidaan selvittää kognitiivisten testien avulla. Eräs yleinen testi on CERAD-testi. Se on tarkoitettu toimimaan osana etenevien muistisairauksien diagnosointia. Myös muita vastaavia testejä on olemassa. CERAD-testin luotettavuus diagnosoinnin apuna voidaan turvata siten, ettei testilomake ole ennen testitilannetta saatavilla. Tarkoituksena ei ole testin ulkoa oppiminen ennen testitilannetta.
Pdf-asiakirjojen näkyvyys Potilastiedon arkistossa on kehittämisen alla. Huolena on, että jos CERAD-testikaavake skannataan sinne, se voi päätyä Omakantaan ja heikentää siten jatkossa testin tulosten luotettavuutta. Sen sijaan testien numeeriset arvot ja laadullinen selitys tulee kirjata itse sairauskertomukseen asiakkaan nähtäville. Yhtenäinen ja kattava tulosten kirjaamiskäytäntö on tärkeä, jotta aiemmat testitulokset ovat käytettävissä ilman, että koko testikaavake on skannattuna palveluun. Tarkoituksena on näin toimien turvata jokaiselle muististaan huolestuneelle luotettava testi.
Helsinki 23.3.2016
Suomen muistiasiantuntijat ry:n hallitus