Uusi oikeudellisen ennakoinnin opas julkaistu: Miten turvaan tahtoni toteutumisen?

Uusi opas neuvoo yksityiskohtaisesti, kuinka jokainen voi varmistaa oman tahdon toteutumisen, vaikka sairauden tai vammautumisen vuoksi ei enää asioitaan pystyisi hoitamaan. Oppaassa käydään konkreettisesti, käytännön ohjein ja tapausesimerkein läpi oikeudellisen ennakoinnin keinoja, kuten hoitotahtoa ja edunvalvontavaltuutusta.
Julkaistu opas on tehty laajapohjaisessa yhteistyössä Suomen muistiasiantuntijat ry:n Muistisairaan ihmisen edunvalvonta yhteistyönä -projektissa, jota RAY rahoittaa.
Opasta voi tilata meiltä: fix02( “”, “info”,”muistiasiantuntijat.fi” ); tai puh. (09) 454 2848, hinta 2 e / kpl +toimituskulut. Opas on saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi, ja se on luettavissa myös verkkoversiona osoitteessa

.

Lue koko mediatiedote suomeksi tai ruotsiksi: