Tiedote: Juhlavuoden Muistiteko 2015 saajat julkistettiin tänään

Dosentti, FT Ulla Eloniemi-Sulkava ja emeritusprofessori, neurologian ja geriatrian erikoislääkäri Raimo Sulkava ovat muistisairauksien ja muistisairaiden ihmisten hoidon ehdottomat uranuurtajat ja tienraivaajat Suomessa. He ovat tehneet ja edelleen tekevät vaikuttavaa työtä muistisairaan ihmisen hyvän elämän puolesta ainutlaatuisella tavalla sekä kotimaassa että kansainvälisesti.
Ulla Eloniemi-Sulkava sai kipinän muistisairaiden ihmisten hoitotyöhön 1970-luvulla nuorena sairaanhoitajana, jolloin hän työskenteli Kanadassa Torontossa muistisairaiden ihmisten hoitokodissa. Vuonna 1989 hän oli perustamassa ensimmäistä suomalaista vastaavaa hoitokotia, Leenankotia. Sen toimintaa hän veti viisi vuotta. Vuonna 1990 kolmen Leenankodin hoitajan kanssa Ulla Eloniemi-Sulkava perusti Suomen dementiahoitajat ry -yhdistyksen (nykyisin Suomen muistiasiantuntijat ry). Ulla Eloniemi-Sulkava väitteli vuonna 2002 Kuopion yliopistossa kotona asuvien muistisairaiden ihmisen tukemisesta (Supporting Community Care of Demented Patients).
Raimo Sulkava väitteli vuonna 1983 Helsingin yliopistosta Alzheimerin taudista (Alzheimer’s Disease. Neurological, Neuropsychological and Genetic Studies). Raimo Sulkava perusti Suomeen ensimmäisen Alzheimer-yhdistyksen vuonna 1986 yhdessä professori Antti Hervosen kanssa. Yhdistys oli valtakunnallinen ja muuttui myöhemmin Alzheimer-keskusliitoksi (nykyisin Muistiliitto ry) paikallisyhdistysten lisääntyessä eri paikkakunnille.
Suomen muistiasiantuntijat ry:n Juhlavuoden Muistiteko 2015 -tunnustus luovutettiin Valtakunnallisessa muistifoorumissa perjantaina 2.10.2015 klo 11.45, Helsingin yliopisto, päärakennus, Fabianinkatu 33, pieni juhlasali, Helsinki.
Ulla Eloniemi-Sulkava, Raimo Sulkava ja hallituksen pj Helena Räsänen (oik.).
Ulla Eloniemi-Sulkava, Raimo Sulkava ja hallituksen pj Helena Räsänen (oik.).
Suomen muistiasiantuntijat ry on toiminut jo 25 vuotta muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon asiantuntijana, aktiivisena kehittäjänä ja puolestapuhujana. Suomen muistiasiantuntijat ry on moniammatillinen asiantuntijajärjestö, joka toimii muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämiseksi. Yhdistys vaikuttaa päätöksentekoon ja välittää muistisairauksia koskevaa uusinta tietoa. Yhdistys kehittää muistisairaiden ihmisten palveluja vahvistamalla jäsenistönsä osaamista kehittämis- ja julkaisutoiminnan sekä konsultointipalveluiden kautta.
Helsingissä 2.10.2015
Helena Räsänen
hallituksen puheenjohtaja
Suomen muistiasiantuntijat ry