Blogi: Asiakhaan oikeuellisen toimintakyvyn tukeminen vaatii ammattihenkilöstön ossaamisen vahvistamista ja neuvontavasthuun oivaltamista

…häätys ohjauksen ja neuvonnan tulla viimeisthään ikävuositarkastuksissa, ennaltaehkäsevilä kotikäynneilä tai siltä sosiaali- tai terveyenhuollon ammattihenkilöltä, jonka kohthais hoion tai palvelujen piirissä. Meilä jokhaisela sosiaali- ja terveyenhuollon ammattilaisela on laaja ohjaus- ja neuvontavelvollihsuus, joka koskee myös oikeuellisia ennakoinnin keinoja, eunvalvontaa ja ylipäätänsä niitä kysymyksiä, jokka liittyy asiakhaan tai potihlaan oikeullisheen toimintakykhyyn ja sen tukemisheen.Lue koko blogikirjoitus täältä.kehitamme.php?udpview=mieyblogi